TEMAS AR-GE bilimsel ve endüstriyel altyapısı ve sorumluluğu ile çözüm üretmek için iş başında.

Günümüzde endüstriyel rekabetin uluslar arası düzeyde ulaştığı boyut yerel ekonomilerin ve bu yerel ekonomilere dayanak oluşturan salt üretim vizyonlu ve dar pazar odaklı sanayi yapılaşmasının yetersizliğini ve uzun ömürlü olma potansiyelinin zayıflığını açıkça ortaya koymaktadır. Global Dünya'nın teknolojinin geldiği nokta ile küçülmesi beraberinde firmaların başta çalıştay, eğitim ve fuar gibi zeminlerdeki irtibatını arttırmış, bu da misyon, felsefe ve hedef gibi olguların lokal olarak kalmayarak paylaşılır bir seviyeye taşınması sonucunu doğurmuştur. Ülkemizde faaliyet gösteren sanayi firmaları bu zeminlerde özellikle yıllara yayılı endüstriyel tecrübenin ötesinde yeni üretilen teknolojik ve bilimsel bilgilerin yakından takip edilmesinin ve gerek üretim şemalarının hazırlanmasında gerekse de yeni ürünlerin tasarlanarak hayata geçirilmesinde endüstriyel tecrübe ile bilimsel birikim ve bakış açısının bir arada yoğrularak eş zamanlı kurgulanmasının gereğini görmüşlerdir. Bu operasyonel montaj çağdaş-evrensel bakış açısı içinde Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının iskeletini oluşturmakla birlikte hem endüstriyel gelişmelere hız vermekte hem de bilim insanlarının teknolojinin öncelik verdiği konulara odaklanmalarını sağlamaktadır.

Son 10 yıl içinde ülkemizde AR-GE ve tasarım çalışmalarında belirgin bir artış gözlemlense de yukarıda ortaya konan çağdaş kurgunun nitelikli yapılandırılamamasından dolayı süreçlerin ivmeli ve verimli yönetilemediği de tespit edilmiştir. Ağustos-2008'de, Uludağ Üniversitesi Teknoparkı'nda limited bir AR-GE şirketi olarak faaliyete geçen, TEMAS AR-GE firmasının çıkış noktası da bu boşluğun uluslar arası bir anlayış, vizyon ve zihniyet ile doldurulmasına yöneliktir. TEMAS AR-GE bu felsefeyi bütün gerekleri ile hayata geçirmeye yönelik olarak Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi                            Prof. Dr. A. Alper ÖZALP  ile AR-GE proje yönetiminde uzman Etkin Proje Yönetim Danışmanlık firmasının ortaklığı ile kurulmuştur.

TEMAS AR-GE, bu birlikteliğin yarattığı sinerji ile kuruluşunda bu yana geçen 4.5 yıl içinde başta TÜBİTAK-TEYDEB ve TTGV fonlarına yönelik projelerin yapılandırılması ve yürütülmesi, AR-GE merkezi kurulum çalışmaları, ürün/süreç/üretim sistemi tasarım ihtiyaçlarının bilimsel normlarda projelendirilmesi, bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analiz faaliyetleri, teknolojik yazılım geliştirme ve üniversite-sanayi işbirliği başlıkları altında olmak üzere endüstrinin pek çok farklı kolunda başarılı çalışmalara imza atmıştır.

İhtiyacınız         

                Technology
                Engineering
                Management
                Analysis 
                Simulation

odaklı ise TEMAS AR-GE bilimsel ve endüstriyel altyapısı ve sorumluluğu ile çözüm üretmek için iş başında.