AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. TEMAS AR-GE uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.
Proje fikri bulunmayan şirketlere teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.
Ar-Ge Proje Geliştirme Adımları
1. SWOT Analizi
2. Pazar Araştırması
3. Araştırma Ekibi Kurulması
4. Teknoloji Araştırması
5. Literatür Araştırması
6. Patent Araştırması
7. Kaynak Araştırması
8. Standart Araştırması

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri TEMAS AR-GE uzmanları tarafından verilmektedir.
TEMAS AR-GE Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

 •  TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 •  TÜBİTAK-TEYDEB 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 •  TÜBİTAK-TEYDEB 1508 Teknoloji/Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
 •  TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
 •  TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
 •  TEKNOKENTLER
 •  Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
 •  SAN-TEZ
 •  Ar-Ge Merkezi
 •  Kalkınma Ajansı Destekleri
 •  Bakanlık Destekleri

  Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

  1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
  2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
  3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  5. Proje Dosyasının Oluşturulması
  6. Proje Başvurusunun Yapılması
  7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
  8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi