AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Teknolojik Yazılım Geliştirme

Mühendislik sistemlerinin, tasarım çalışmalarının ve üretim süreçlerinin çok unsurlu bir yapıya sahip olmaları ve birbirinden bağımsız fakat entegre görev yapması gereken pek çok alt montaj sistem eleman ve unsurunun eş zamanlı kurgulanma zorunluluğu bu kapsamdaki operasyon şemalarına kompleks karakter kazandırmaktadır. Üzerine yoğunlaşılan konular çoğu zaman yapısal ve mekanik temelli, akışkan ve termal etkileşimli, mukavemet odaklı, statik ve dinamik gerekleri yerine getirebilme üzerine kurulu olmakla birlikte bu ana başlıkların yanında farklı kulvarlarda rastlanabilecek spesifik parametre ve etkileşimleri de ihtiva edebilir. Global Dünya'da yürütülen AR-GE çalışmaları, mühendislik sistem ve uygulamalarının genel yapılarının çok parametreli olmasından ve her parametre için olası geniş çalışma aralıklarının teknik olarak mümkün olmasından dolayı, sistemlerin tasarım sistematiğinin ve çalışma karakteristiklerinin nümerik olarak hassas ve analitik açıdan bilimsel düzeyde kurgulanmasının gereğini işaret etmiştir. Endüstrinin farklı kollarında görev yapan AR-GE mühendisleri ile onlarla destek veren uluslar arası bilim insanları bu çerçevedeki kompleks ve aynı zamanda detaylı incelemelerin gerekli olduğu sistemlerin analiz ve tasarımına yönelik olarak özel olarak geliştirilmiş yazılımların önemini, kullanışlığını ve güvenilirliğini bildirmişlerdir. Spesifik mühendislik uygulamalarına yönelik geliştirilecek özel yazılımların sistemin operasyonunda rol oynayan bütün parametreleri eksiksiz ve bütün gereklilikleri sağlayacak şekilde ele alınmasına imkan yaratmasından dolayı tasarım süreçlerini ve analiz içeriklerini verimli ve güvenilir sürdürülmesine imkan verdiğini işaret ederek teknolojinin günümüzde geldiği nokta itibari ile bu tarz spesifik yazılımlara geliştirerek firma envanterine dahil edilmesinin mecburiyetini de ortaya koymaktadır. Buradan hareketle TEMAS AR-GE yapılandırılmasındaki geniş vizyonu ve hizmet hedefleri ile endüstrinin bu çerçevedeki gereksinimlerini de karşılamaktadır. Kuruluşumuzdan bu güne kadar geçen 1.5 yıl içinde görsel tabanlı pek çok mühendislik/tasarım yazılımı başarılıyla hayata geçirilmiş ve sanayinin farklı kollarındaki firmaların operasyon altyapısına kazandırılmıştır.