AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
AR-GE Merkezi Kurulumu

2008 yılı içerisinde yayınlanan yeni Ar-Ge yönetmeliği ile gündeme gelen Ar-Ge merkezlerinde, 50 tam zamanlı Ar-Ge çalışanı bulunan işletmelere ciddi mali avantajlar tanınmıştır. TEMAS AR-GE, deneyimli kadrosu ve çok sayıda Ar-Ge merkezi referansı ile firmaların Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.
Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri
1. Ar-Ge Merkezi Organizasyonun Kurulması
2. Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3. Başvuru Takibi ve Gerekli Revizyonların Yapılması
4. Başvuru Onayına Müteakip İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Denetleme Hizmetleri
5. Ar-Ge Merkezi Personeline Ar-Ge Metodoloji ve Proje Yönetim Eğitimleri Verilmesi