AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Günümüzde teknolojinin ulaştığı seviye gerek fizibilite, gerek ön tasarım gerekse de nihai modelleme ve analizlerin bilgisayar destekli olarak yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. İlgili uluslar arası bilim insanlarının geliştirdiği nümerik modelleme yöntemleri bir mühendislik sisteminin kurgulanmasında gerek duyulacak alt tasarım unsurlarının eş zamanlı ele alınmasına ve sistemin sanal ortamda yaratılarak incelenmesine olanak vermektedir. TEMAS AR-GE olarak sorumluluğumuz altındaki mühendislik projelerini uluslar arası bilimsel normlara uygun olarak yapılandırmak, yürütmek ve proje hedefleri ile uyumlu şekilde neticelendirmek amacı ile bilgisayar destekli modelleme ve analiz teknolojilerini en yoğun düzeyde ve gerekli akademik hassasiyette kullanmaktayız. Şu ana kadar yürütücülüğünü üstlendiğimiz başta otomotiv, makine, tekstil, ziraat v.b. üst başlıklı projelerimizin tasarım iş paketlerinde kurgulanması teknolojik ve bilimsel açıdan gerek arz eden akışkanlar mekaniği, ısı transferi, mukavemet ve titreşim bilim dallarına ait modelleme ve analizleri bu felsefe ile aldık. Yapılandırdığımız tasarım süreçlerinin burada ortaya koyduğumuz teknolojik ve bilimsel karakteri, TEMAS AR-GE'nin görev aldığı proje yapılandırma, koordinasyon, sürdürme ve neticelendirme fazlarının başarıya ulaşmasında bir diğer güvence unsurudur