AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
TEMAS AR-GE'nin kuruluş felsefesi, bünyelerinde ürün/süreç/üretim sistemi tasarımı çalışması yürütmeyi planlayan firmalara hedeflerine giden yolda çağdaş bir bakış açısı ile gereken altyapı, kapsam, akış şeması ve proses kurgu ve yürütümüne dair bütün bilimsel aktarımları yapmaktır. Tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin ülkemizde henüz yeni yeni yeşermekte olan olgular olması nedeni ile firmaların AR-GE çalışmalarında rasyonel hedef belirlemede ve proje sonuçlarını uzun vadede de katma değer yaratacak standartta kurgulamalarında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu noktadan hareketle TEMAS AR-GE olarak, sorumluluğumuzda yapılandırılan ve yürütülen projelerin endüstriyel beklentileri sağlamasının ötesinde uluslar arası normlara uygun şemalandırılmasına ve nihai ürünün global Dünya'nın pazarlarına ihraç potansiyeline sahip bir donanımla hayata geçirilmesine yönelik, gerekli bilimsel desteği de vermekteyiz. Evrensel tasarım felsefesinin bir şartı olarak görev aldığımız projelerde firma beklentilerini zenginleştirmeyi, firma proje ekibini tasarımı yapılacak ürün ile ilgili son dönem bilimsel çalışmalardan haberdar etmeyi ve projenin hazırlanma sürecini uluslar arası bilimsel araştırmaların rehberliğinde güvenilir ve akademik öngörüler ile sürdürmeyi, kuruluş felsefemizin de bir yansıması olarak, mesleki mesuliyetimiz olarak görüyoruz. Bugüne kadar hazırladığımız projelerin başarısında uluslar arası bilim insanlarının raporladıkları yöntem ve bulguların rehberliğinde yapılandırdığımız "Projenin Bilimsel Altyapısı" ve "Tasarım Felsefesi" kısımlarında gerekli bütün endüstriyel ve bilimsel unsurların çağdaş bir bakış açısı ve altyapı ile yoğrulmasındaki uyum ve başarı, TEMAS AR-GE olarak hayata geçirdiğimiz tasarım ufuk ve yöntemlerimizin niteliğini ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır.