AR-GE Hibeleri (TÜBİTAK, TTGV vb.)
AR-GE Merkezi Kurulumu
Teknolojik Yazılım Geliştirme
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Ürün/Süreç/Üretim Sistemi Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar Destekli Tasarım

Uluslararası rekabetçi ortamın beraberinde getirdiği sorumluluklar ve beklentiler tasarımların çok amaçlı ve farklı operasyon gerekliliklerini sağlar niteliğe sahip olmasının ötesinde çok-disiplinli bir yaklaşım ile kurgulanmasının gereğini de beraberinde getirmiştir. Tasarım alt unsurlarının sayısı, içerdikleri parametrelerin çokluğu ve kavramsal ön montaj süreçlerinin gerekli kıldığı bilimsel hassasiyet düzeyi, bu safhalarda bilgisayar desteğinin endüstriyel ve akademik bakış açısı ile proje yapılanmasına dahil edilmesini mecbur kılmıştır. Buradan hareketle, TEMAS AR-GE olarak sorumluluğumuz altında kurgulanan, sürdürülen ve yönetilen projelerimizin tasarım süreçlerinde günümüz teknolojisinin geldiği noktanın sağladığı bilgisayar destekli modelleme ve tasarım imkanlarının tamamı kullanılmaktadır.